Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Group: Registered
Joined: 2021/10/28
New Member

About Me

Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร ... ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, Work Permit มีกี่ประเภท, รับจ้างทำ Work Permit, รับทำ Work Permit ราคา หรือ รับทำวีซ่า Work Permit ได้จากสาระความรู้ ที่นี่ไปพร้อมกัน  
  
Visa หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว การทำงาน การศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้  
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ วีซ่าทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศได้  
  
ติดตามสาระความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง กฎระเบียบ และเอกสาร ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,  
อนุญาโตตุลาการในไทย ทำ Work Permit ง่ายกว่าที่คิด, ขอใบอนุญาตทำงานขอเวิร์คเพอร์มิท และ ใบอนุญาตทํางาน Work Permit ในโรงงาน...  
  
ป้ายกำกับ : รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, ทำ Work Permit, งานที่ต้องขอ Work Permit

Location

Occupation

รับทำวีซ่า work permit
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share:
  
Working

Please Login or Register